• /ʌn´dres/

  Thông dụng

  Động từ

  Cởi quần áo; cởi truồng; cởi trần
  to undress and get into bed
  cởi quần áo và đi ngủ
  Cởi quần áo của ( ai/cái gì)
  to undress a child
  cởi quần áo một đứa trẻ
  (y học) bỏ băng, tháo băng

  Danh từ

  Quần áo mặc ở nhà
  Sự ở trần, sự trần truồng
  (quân sự) thường phục

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clothe , dress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X