• /¸diskwi´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản luận văn dài, bản luận văn công phu; tài liệu nghiên cứu công phu
  (từ cổ,nghĩa cổ) cuộc điều tra; cuộc tìm tòi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X