• /¸ekspə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phơi
  Sự phơi bày, sự phô ra; sự bóc trần, sự phơi trần, sự vạch trần, sự bộc lộ
  Sự bày hàng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc triển lãm
  Sự trình bày, sự mô tả, sự giải thích
  Bài bình luận
  Sự vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự trình bày, sự mô tả, sự giải thích

  Kỹ thuật chung

  sự giải thích
  sự trình bày

  Kinh tế

  cuộc triển lãm
  cuộc trưng bày
  triển lãm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X