• /dis´tiηktli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Riêng biệt
  Rõ ràng, rành mạch, minh bạch, rõ rệt
  to hear distinctly
  nghe rõ ràng
  to be distinctly superior
  to hơn rõ rệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X