• /pri´saisli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đúng, chính xác; một cách chính xác, cẩn thận
  at 2 o'clock precisely
  vào lúc 2 giờ đúng
  Đúng thế, hoàn toàn đúng như vậy (dùng trong câu trả lời tán tỉnh, biểu lộ sự đồng tình...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X