• /´ʃuəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chắc chắn; không có nghi ngờ
  he knows full surely that
  chắc chắn là anh ta biết điều ấy quá đi rồi
  Rõ ràng; không nghi ngờ gì nữa
  I have met you before
  rõ ràng là tôi đã gặp anh trước rồi
  (thông tục) nhất định rồi; tất nhiên; vâng (trong câu trả lời)
  You will come, won't you? - Surely
  anh sẽ tới chứ? nhất định rồi!


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X