• /di´tiηgwiʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc biệt, khác biệt, đáng chú ý
  distinguished guest
  khách quý, thượng khách
  Ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc
  (như) distinguise

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được đánh dấu

  Kỹ thuật chung

  được đánh dấu
  lỗi lạc
  nổi tiếng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X