• /dis´tresful/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đau buồn, đau khổ, đau đớn
  Khốn cùng, túng quẫn, gieo neo
  Hiểm nghèo, hiểm nguy
  (như) distressing

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X