• /dis´rʌptiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đập gãy, đập vỗ, phá vỡ
  (điện học) đánh thủng
  disruptive discharge
  sự phóng điện đánh thủng

  Chuyên ngành

  Điện

  đánh thủng
  disruptive current
  dòng điện đánh thủng

  Kỹ thuật chung

  hỏng
  đứt
  phân rã
  phá vỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X