• /dai¸væri´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tẽ ra, sự rẽ ra, sự phân nhánh
  Chỗ phân nhánh, chỗ ngã ba (đường...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X