• /dis´pæriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chênh lệch, sự không bằng nhau, sự không bình đẳng; sự khác biệt, sự cách biệt
  a disparity in years
  sự chênh lệch về tuổi tác
  Sự không tương ứng

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  chênh lệch

  Kỹ thuật chung

  tách biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X