• /dis'krepənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khác nhau, sự không nhất quán, sự không thống nhất, sự trái ngược nhau (của một câu chuyện...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân kỳ, sự khác nhau

  Cơ khí & công trình

  sai số kép

  Kỹ thuật chung

  không phù hợp
  độ lệch
  độ sai
  sự khác nhau
  sự không khớp
  sự phân tán
  sự sai lệch
  discrepancy between the transmission and reception rates
  sự sai lệch giữa các nhịp phát và thu
  sai lệch
  discrepancy between the transmission and reception rates
  sự sai lệch giữa các nhịp phát và thu
  sai số khép
  accumulated discrepancy
  tổng các sai số khép
  angular discrepancy
  sai số khép góc
  linear discrepancy
  sai số khép tuyến tính
  relative discrepancy
  sai số khép tương đối
  transversal discrepancy
  sai số khép ngang

  Kinh tế

  bất đồng
  quality discrepancy
  sự bất đồng ý kiến khác nhau về phẩm chất
  quality discrepancy
  sự bất đồng, ý kiến khác nhau về chất lượng sản phẩm
  quantity discrepancy
  sự bất đồng nhau về số lượng
  sai biệt (giữa chứng từ và thư tín dụng)
  sự khác nhau
  trái ngược (của phẩm chất và trọng lượng hàng hóa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X