• /dɪˈvɜrdʒəns , daɪˈvɜrdʒəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác divergency

  Danh từ

  Sự phân kỳ, sự rẽ ra
  Sự trệch; sự đi trệch
  Sự khác nhau, sự bất đồng (ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân kỳ; tính phân kỳ
  divergence of a series
  (giải tích ) phân kỳ một chuỗi
  divergence of a tensor
  tính phân kỳ của một tenxơ
  divergence of a vector function
  tính phân kỳ của một hàm vectơ
  average divergence
  sự phân kỳ trung bình
  uniform divergence
  sự phân kỳ đều


  Hóa học & vật liệu

  đi chệch ra

  Kỹ thuật chung

  phân kỳ
  average divergence
  sự phân kỳ trung bình
  coefficient of divergence
  hệ số phân kỳ
  divergence (series)
  chuỗi phân kỳ
  divergence (vs)
  sự phân kỳ
  divergence factor
  hệ số phân kỳ
  divergence of a series
  tính phân kỳ của một chuỗi
  divergence of a tensor
  tính phân kỳ của một tenxơ
  divergence of a vector function
  tính phân kỳ của một hàm vectơ
  divergence theorem
  định lý phân kỳ
  first divergence
  độ phân kỳ thứ nhất
  output divergence
  sự phân kỳ đầu ra
  point of divergence
  điểm phân kỳ
  uniform divergence
  sự phân kỳ đều
  phân tán
  angle of divergence
  góc phân tán lưu lượng
  sự phân kỳ
  average divergence
  sự phân kỳ trung bình
  output divergence
  sự phân kỳ đầu ra
  uniform divergence
  sự phân kỳ đều

  Địa chất

  sự phân kỳ, sự tản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X