• /dis´kriptiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Diễn tả, mô tả, miêu tả
  a descriptive writing
  bài văn miêu tả
  (toán học) hoạ pháp
  descriptive geometry
  hình học hoạ pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) mô tả

  Kỹ thuật chung

  mô tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X