• /´dɔg¸gɔn/

  Thông dụng

  Thán từ

  Chết tiệt!, quỷ tha ma bắt đi! ( (cũng) doggoned)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  blasted , confounded , damn , darn , heck , shucks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X