• /da:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mạng
  Chỗ mạng

  Ngoại động từ

  Mạng (quần áo, bít tất...)
  (từ lóng) nguyền rủa, chửi rủa ( (cũng) durn)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mạng
  sự mạng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X