• /´dɔli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bé búp bê (tiếng gọi nựng búp bê)
  Gậy khuấy (quần áo trong chậu giặt, quặng trong thùng rửa...)
  Giùi khoan sắt
  Búa tán đinh
  Bàn chải để đánh bóng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bệ bẻ ghi

  Xây dựng

  cọc đệm

  Kỹ thuật chung

  bệ quay
  khối kết
  khung quay
  khuôn dỡ dập
  khuôn rèn tròn
  đe (tán đinh)
  đệm cọc
  lớp giữa đệm
  giá quay

  Kinh tế

  bệ di động
  xe đổ liệu
  dollyvacuum-powder dolly
  xe đổ liệu trong chân không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X