• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng ngủ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tình trạng im lìm (của vi khuẩn)
  tình trạng ngủ
  trạng thái tiềm sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X