• /´leitənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngấm ngầm, sự âm ỷ, sự tiềm tàng

  Chuyên ngành

  Vật lý

  trạng thái ẩn

  Điện lạnh

  trạng thái ẩm

  Kỹ thuật chung

  độ chờ
  độ trễ
  góc trễ
  thời gian chờ
  latency period
  khoảng thời gian chờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X