• /səs´penʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự treo; tình trạng treo
  Sự đình chỉ; sự bị đình; sự đuổi
  the suspension of a rule
  sự đình chỉ một quy định
  Nhíp (xe)
  Hệ thống giảm xóc, hệ thống treo
  the poor suspension gives a rather bumpy ride
  hệ thống treo kém nên ngồi xe khá xóc
  Sự ngưng lại; sự đình bản (một tờ báo...)
  suspension of hostilities
  sự đình chiến
  (hoá học) thể vẩn, huyền phù (chất lỏng có những hạt chất rắn nhỏ li ti lơ lửng trong đó)
  (bóng đá) Sự treo giò, án treo giò

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự treo, hệ thống treo, huyền phù, thể lơ lửng

  Giao thông & vận tải

  hệ thống lò xo
  single stage suspension
  hệ thống lò xo một cấp
  suspension spring stiffness
  độ cứng hệ thống lò xo

  Hóa học & vật liệu

  sự lơ lửng
  thể huyền phù
  suspension colloid
  keo thể huyền phù

  Toán & tin

  [cách, sự] treo
  bifilar suspension
  cách treo hai cây
  Cardan's suspension
  cách treo Cácđăng

  Xây dựng

  sự nổi lơ lửng (của vật liệu không tan trong nước)

  Y học

  dịch huyết phù
  sự điều trị bằng treo
  sự ngưng, đình chỉ

  Kỹ thuật chung

  chất huyền phù
  hoãn
  huyền phù
  coal suspension
  huyền phù than-nước
  coarse suspension
  huyền phù thô
  insuiln protamin zinc suspension
  dung dịch huyền phù insulin protamin kẽm, dung dịch treo insulin protamin kẽm
  suspension colloid
  keo thể huyền phù
  suspension polymerization
  sự polime hóa huyền phù
  suspension polymerization
  sự polyme hóa huyền phù
  suspension system
  hệ huyền phù
  thixotropic suspension
  thể huyền phù xúc biến
  water suspension
  thể huyền phù nước
  ngắt
  dừng
  insuiln protamin zinc suspension
  dung dịch huyền phù insulin protamin kẽm, dung dịch treo insulin protamin kẽm
  mason's adjustable suspension scaffold
  giàn giáo treo dùng cho thợ xây
  suspension isolator
  dụng cụ cách điện treo
  suspension of traffic
  sự ngưng dừng giao lưu
  suspension of traffic
  sự ngưng dừng giao thông
  suspension of traffic
  việc ngưng dừng giao lưu
  suspension of traffic
  việc ngưng dừng giao thông
  đồng hồ treo

  Giải thích EN: 1. a small spring mechanism that stabilizes the needle or moving element of a meter so that it can be read more easily and accurately.a small spring mechanism that stabilizes the needle or moving element of a meter so that it can be read more easily and accurately.2. a system of springs, shock absorbers, or similar devices connecting the axles to the chassis of an automobile, railroad car, or other vehicle; designed to reduce unwanted motion transmitted from the road, railroad track, or other riding surface.a system of springs, shock absorbers, or similar devices connecting the axles to the chassis of an automobile, railroad car, or other vehicle; designed to reduce unwanted motion transmitted from the road, railroad track, or other riding surface..

  Giải thích VN: 1. một thiết bị có tính đàn hồi nhỏ có tác dụng làm ổn định kim đồng hồ hay các thành phần động cái đồng hồ làm cho nó có thể được đọc một cách dể dàng và chính xác. 2. Là một hệ thống lõ xo, giảm xóc hay gống như bộ phận nối giữa trục xe và khung gầm xe của xe máy, xe lửa hay các loại phương tiện khác, được thiết kế để giảm sự va chạm không mong muốn truyền từ đường, đường ray hay các bề mặt đường khác.

  lắp ráp
  giá treo
  articulated suspension
  giá treo bản lề
  articulated suspension
  giá treo vạn năng
  cardanic suspension
  giá treo cacđăng
  cardanic suspension
  giá treo van năng
  countershaft suspension
  giá treo trục truyền chung
  gimbal suspension
  giá treo cacđăng
  gimbal suspension
  giá treo van năng
  gimbal suspension
  giá treo vạn năng
  link suspension
  giá treo liên kết
  pivot suspension
  giá treo trên mũi nhọn
  suspension spring
  giá treo có lò so
  torsional suspension
  giá treo trên thanh xoắn
  trapezoid arm-type suspension
  giá treo kiểu cần hình thang
  hệ thống treo

  Giải thích VN: Là hệ thống gồm các thanh trục lò xo...

  active suspension
  hệ thống treo chủ động
  air suspension
  hệ thống treo khí
  air suspension
  hệ thống treo không khí
  concealed suspension system
  hệ thống treo lẩn (trần)
  dubonnet suspension
  hệ thống treo Dubonnet
  front suspension
  hệ thống treo phía trước
  front suspension
  hệ thống treo trước
  hydragas suspension
  hệ thống treo thủy khí
  hydraulic suspension
  hệ thống treo thủy khí
  hydropneumatic suspension
  hệ thống treo thủy khí
  independent front suspension (IFS)
  hệ thống treo trước độc lập
  independent rear suspension
  hệ thống treo sau độc lập
  independent suspension
  hệ thống treo độc lập
  macpherson strut suspension
  hệ thống treo thanh chống macpherson
  macpherson suspension
  hệ thống treo kiểu macpherson
  moulton hydragas suspension
  hệ thống treo moulton hydragas
  moulton hydrolastic suspension
  hệ thống treo moulton hydrolastic
  pneumatic suspension
  hệ thống treo khí
  primary suspension
  hệ thống treo sơ cấp
  rear suspension
  hệ thống treo bánh sau
  rigid suspension
  hệ thống treo cứng
  secondary suspension
  hệ thống treo thứ cấp
  self-levelling suspension system
  hệ thống treo tự động
  semi-active suspension
  hệ thống treo điện tử
  short arm/long arm (SALA) suspension
  hệ thống treo đòn ngắn/đòn dài
  single-wheel suspension
  hệ thống treo độc lập
  SLA suspension
  hệ thống treo đòn ngắn
  super-strut suspension
  hệ thống treo siêu chống
  suspension ball joint
  khớp bi hệ thống treo
  suspension mounting
  giá hệ thống treo
  suspension strut
  thanh giằng hệ thống treo
  suspension system
  hệ thống treo bánh xe
  suspension system of shutters
  hệ thống treo cửa van
  swing arm suspension or swing axle
  tay đòn di động hệ thống treo độc lập
  torsion beam suspension
  hệ thống treo trục xoắn
  trailing twist-beam suspension
  hệ thống treo trục xoắn kéo
  vacuum suspension
  hệ thống treo chân không
  sự đình chỉ
  sự hoãn
  sự treo
  articulated suspension
  sự treo bằng bản lề
  bar suspension
  sự treo thanh
  bifilar suspension
  sự treo bằng hai dây
  cable suspension
  sự treo bằng cáp
  catenary suspension
  sự treo bằng xích
  catenary suspension
  sự treo dây dạng xích
  chain suspension
  sự treo (bằng xích)
  compound catenary suspension
  sự treo võng hỗn hợp
  cord suspension
  sự treo bằng dây mềm
  double catenary suspension
  sự treo kiểu xích kép
  inclined catenary suspension
  sự treo xích nghiêng
  individual suspension
  sự treo riêng lẻ
  nose suspension
  sự treo ở vấu
  process suspension
  sự treo quá trình
  simple catenary suspension
  sự treo kiểu xích đơn giản
  spring suspension
  sự treo trên lỗ
  three-point suspension
  sự treo trên 3 điểm
  unifilar suspension
  sự treo đơn dải
  unitilar suspension
  sự treo bằng một dây
  vertical suspension
  sự treo đứng
  wire suspension
  sự treo dây dẫn
  yoke suspension
  sự treo gông
  thanh chịu kéo

  Kinh tế

  cho thôi việc
  suspension for disability
  sự cho thôi việc vì mất khả năng lao động
  suspension without pay
  sự cho thôi việc không trả lương
  đình chỉ công tác
  hoãn lại
  sự ngưng
  sự ngưng chức
  tạm ngưng
  suspension of business
  sự tạm ngưng kinh doanh
  suspension of payment
  sự tạm ngưng trả tiền
  suspension payment
  sự tạm ngưng trả tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X