• /kwai´esəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác quiescency

  Danh từ
  Sự im lìm, sự yên lặng, sự thụ động, tình trạng không hoạt động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X