• (đổi hướng từ Dozed)
  /douz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấc ngủ ngắn lơ mơ, giấc ngủ mơ màng

  Nội động từ

  Ngủ gà ngủ gật, ngủ lơ mơ
  to doze off
  chợp ngủ lơ mơ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mục (gỗ)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X