• /´dræmə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác dramatise

  Ngoại động từ

  Soạn thành kịch, viết thành kịch (một cuốn tiểu thuyết...)
  Kịch hoá, làm thành bi thảm, làm to chuyện

  Nội động từ

  Được soạn thành kịch, được viết thành kịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X