• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo
  beast of draught
  súc vật kéo
  Sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới
  Sự uống một hơi; hơi, hớp, ngụm
  to drink a draught
  uống một hơi
  in long draughts
  uống từng hơi dài
  (từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)
  Sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra
  beer on draught
  bia thùng
  Liều thuốc nước
  black draught
  liều thuốc tẩy
  (hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)
  Gió lùa
  to stand in the draught
  đứng ở chỗ gió lùa
  Sự thông gió (ở lò, lò sưởi)
  ( số nhiều) như checkers
  (quân sự) phân đội biệt phái, phân đội tăng cường ( (thường) draft)
  Bản phác hoạ, bản phác thảo, bản dự thảo ( (thường) draft)
  Hối phiếu (thực tế chỉ dùng draft)
  to feel the draught
  gặp vận bỉ, gặp vận rủi, lâm vào cảnh túng quẫn

  Ngoại động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm) ( (cũng) .draft)

  Phác thảo, phác hoạ; dự thảo (đạo luật...)
  (quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)

  Kinh tế

  bia thùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X