• /dra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo
  beast of draught
  súc vật kéo
  Sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới
  Sự uống một hơi; hơi, hớp, ngụm
  to drink a draught
  uống một hơi
  in long draughts
  uống từng hơi dài
  (từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)
  Sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra
  beer on draught
  bia thùng
  Liều thuốc nước
  black draught
  liều thuốc tẩy
  (hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)
  Gió lùa
  to stand in the draught
  đứng ở chỗ gió lùa
  Sự thông gió (ở lò, lò sưởi)
  ( số nhiều) như checkers
  (quân sự) phân đội biệt phái, phân đội tăng cường ( (thường) draft)
  Bản phác hoạ, bản phác thảo, bản dự thảo ( (thường) draft)
  Hối phiếu (thực tế chỉ dùng draft)
  to feel the draught
  gặp vận bỉ, gặp vận rủi, lâm vào cảnh túng quẫn

  Ngoại động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm) ( (cũng) .draft)

  Phác thảo, phác hoạ; dự thảo (đạo luật...)
  (quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) trò chơi cờ đam

  Giao thông & vận tải

  mớn nước (tàu)

  Xây dựng

  tầm nước

  Điện lạnh

  luồng gió hút
  luồng gió lùa

  Kỹ thuật chung

  bản sơ họa
  bản thiết kế
  bản vẽ
  hút
  kéo
  dòng
  down draught
  dòng xuống
  dòng khí
  lực kéo
  luồng
  air draught
  luồng gió
  draught diverter
  bộ phân luồng gió
  draught stop (draughtstop)
  cửa chặn luồng gió
  natural draught
  luồng gió tự nhiên
  luồng gió
  draught diverter
  bộ phân luồng gió
  draught stop (draughtstop)
  cửa chặn luồng gió
  natural draught
  luồng gió tự nhiên
  sự căng
  sự hút gió
  sự kéo
  sự thông gió
  forced draught
  sự thông gió cưỡng bức
  forced draught
  sự thông gió hút
  induced draught
  sự thông gió nhân tạo
  natural draught
  sự thông gió tự nhiên
  sức kéo

  Kinh tế

  sức kéo
  mớn nước(khoảng cách từ mặt nước đến điểm sâu nhất của đáy tàu)

  Địa chất

  sức hút gió (trong ống khói), luồng gió, sự kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X