• /´driblit/

  Thông dụng

  Cách viết khác dribblet

  Danh từ

  Lượng nhỏ, món tiền nhỏ
  to pay by driblets
  trả từng món nhỏ, trả nhỏ giọt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  droplet , globule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X