• /´drɔplit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giọt nhỏ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giọt nhỏ

  Kinh tế

  giọt nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  driblet , globule , bead , tear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X