• /´draiiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm thành khô; được dùng khô
  Khô nhanh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự hong khô
  air-drying
  sự hong khô gió
  natural drying
  sự hong khô tự nhiên
  open air drying
  sự hong khô ngoài trời
  sự khử nước
  sludge drying
  sự khử nước bùn
  sự làm khô
  sự sấy
  sự sấy khô
  sấy

  Kinh tế

  sấy khô
  sự làm khô
  sự sấy khô

  Địa chất

  sự sấy, sự làm khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X