• /slʌdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùn đặc, bùn quánh
  Nước cống, nước rãnh, nước rác
  Tảng băng rôi
  Cặn dầu, cặn nồi hơi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dầu lẫn với nước
  máy bơm nước bẩn

  Hóa học & vật liệu

  cặn (dầu)
  cặn dầu

  Giải thích EN: Any undesirable solids settled out from a treatment process..

  Giải thích VN: Các chất rắn không mong muốn hình thành trong quy trình xử lý.

  Ô tô

  cặn dầu (nhớt)

  Xây dựng

  bã cặn

  Điện

  trỏ

  Giải thích VN: Chất cặn lắng từ chất làm lạnh do các tạp chất trong nhớt hay hơi ẩm tạo nên.

  Kỹ thuật chung

  bột đá
  bùn quặng
  sludge feeder
  máy tiếp bùn quặng
  sludge pump
  máy bơm bùn (quặng)
  treatment by sludge
  sự tuyển bằng bùn quặng
  treatment by sludge
  sự xử lý bằng bùn quặng
  bùn quặng (ép đùn và dập thành thanh liên tục)
  bùn xỉ
  bùn
  bùn cặn
  bùn cát
  bùn khoan

  Giải thích EN: A mixture of cuttings and water formed at the bottom of a borehole after drilling.

  Giải thích VN: Hỗn hợp phoi và nước được hình thành dưới đáy lỗ sau khi khoan.

  activated sludge process
  công nghệ bùn khoan hoạt hóa
  bùn loãng
  bùn lỏng
  cặn lắng
  sludge dewatering chamber
  ngăn khử nước cặn lắng
  tank sludge
  cặn lắng dưới thùng chứa
  cặn nước thải
  ash contents in sewage sludge
  độ tro (của) cặn nước thải
  chất lắng
  sludge utilization
  sự tận dụng chất lắng
  untreated sludge
  chất lắng của nước thải
  chất nhựa
  nước cống
  water content of (sewage) sludge
  hàm lượng nước trong nước cống
  nước rãnh
  máy hút bùn
  mùn

  Giải thích VN: Chất cặn lắng từ chất làm lạnh do các tạp chất trong nhớt hay hơi ẩm tạo nên.

  rãnh nước

  Kinh tế

  bùn
  cặn
  sự kết tủa
  xỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  glop , goo * , goop , grease , gunk , mire , muck , oil , ooze , scum , sediment , silt , slime , slop , slush , filth , ice , mud , residue , waste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X