• /´dʌfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bán đồ tập tàng làm giả như mới; người bán những hàng lừa bịp là hàng lậu
  Người bán hàng rong
  Tiền giả; bức tranh giả
  Mỏ không có than; mỏ không có quặng, người bỏ đi; người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X