• /in'kompit(ә)nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu khả năng, thiếu trình độ, kém cỏi, bất tài
  to be incompetent to do something
  không đủ khả năng làm việc gì
  (pháp lý) không đủ thẩm quyền; không có thẩm quyền; không có giá trị pháp lý
  incompetent evidence
  chứng cớ không có giá trị pháp lý

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người không đủ khả năng, người không đủ trình độ, người kém cỏi, người bất tài
  (pháp lý) người không có đủ thẩm quyền

  Chuyên ngành

  Y học

  người không có khả năng
  thiếu khả năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X