• /'wə:θlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô dụng, không có giá trị, vô ích
  worthless old rubbish
  những đồ cũ rác rưởi vô giá trị
  this contract is now worthless
  hợp đồng này bây giờ vô giá trị
  a worthless argument
  một lý lẽ không có giá trị
  Không ra gì, vô lại, có tính xấu (người)
  a worthless character
  một tính cách không ra gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vô dụng

  Kinh tế

  vô dụng
  worthless cheque
  chi phiếu vô dụng
  vô giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X