• /dʌns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tối dạ, người ngu độn
  Dunce's cap
  Mũ lừa bằng giấy (đội vào đầu những học sinh học dốt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X