• /¸dju:pli´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sao lại, sự sao lục, sự làm thành hai bản
  Sự gấp đôi, sự nhân đôi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sao chép; sự tăng gấp đôi
  duplication of cube
  gấp đôi khối lập phương
  tape duplication
  băng sao lại

  Điện lạnh

  sự gấp đôi
  sự nhân (bản)

  Kỹ thuật chung

  dư thừa
  nhân đôi
  làm dư thừa
  sự nhân đôi
  sự sao
  sự sao chép
  monitoring duplication
  sự sao chép kiểm tra
  slide duplication
  sự sao chép phim dương
  tape duplication
  sự sao chép băng
  sự sao lại

  Kinh tế

  sự sao lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X