• /slaid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trượt
  Đường trượt trên tuyết
  Mặt nghiêng, ván trượt (để trượt hàng hoá...)
  Khe trượt; bộ phận trượt (trong máy)
  Bản kính mang vật (ở kính hiển vi)
  Bản kính dương (đèn chiếu)
  (âm nhạc) luyến ngắt
  cầu tuột

  Nội động từ .slid

  Trượt, chuyển động nhẹ nhàng
  piston slide noiselessly up and down
  pittông chuyển động lên xuống rất êm
  Lướt qua, đi lướt
  to slide over a delicate subject
  đi lướt qua một vấn đề tế nhị
  Đi qua, trôi qua
  let things slide
  để sự việc trôi qua
  Rơi vào, sa ngã
  to slide into sin
  sa ngã vào vòng tội lỗi
  (âm nhạc) luyến
  to slide from one note to another
  luyến từ nốt này sang nốt khác

  Ngoại động từ

  Bỏ, thả, đẩy nhẹ, đẩy trượt
  to slide timber
  thả gỗ theo sườn núi
  to slide drawer into place
  đẩy nhẹ ngăn kéo vào

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự trượt; con trượt // trượt

  Vật lý

  cấu trượt
  miếng kính đặt vật (kính hiển vi)

  Xây dựng

  phim điapozitip

  Điện tử & viễn thông

  bộ trượt

  Điện lạnh

  tấm phim (để) chiếu

  Kỹ thuật chung

  bàn trượt
  bed slide
  bàn trượt dọc
  capstan slide
  bàn trượt rơvonve
  cross slide
  bàn trượt ngang
  cutter slide
  bàn trượt máy phay
  elevating slide
  bàn trượt lên
  grinding wheel slide
  bàn trượt mang bánh mài
  longitudinal slide
  bàn trượt dọc
  planing turning slide
  bàn trượt dọc của bàn dao (máy tiện)
  Plate, Slide
  bàn trượt lưỡi ghi
  slide lathe
  máy tiện có bàn trượt
  slide plate
  bàn trượt lưỡi ghi
  top slide
  bàn trượt trên
  top slide (toolslide, tool rest)
  bàn trượt trên (giá dao)
  transverse slide
  bàn trượt ngang
  turret slide
  bàn trượt của đầu rơvonve
  vertical planer slide
  bàn trượt đứng của máy bào
  wheel (stand) slide
  bàn trượt ụ mài
  wheel head slide
  bàn trượt đầu mài
  wheelhead slide
  bàn trượt mang đá mài
  con chạy (trên thước cân)
  con trượt điều tiết
  con mã
  khối nặng di động
  khối nặng trượt
  đầu trượt
  đầu xọc
  đẩy
  đẩy trượt
  dương bản
  lantern slide
  dương bản (cho) đèn chiếu
  đường dẫn trượt
  inverted vee slide
  đường dẫn trượt chữ V
  inverted vee slide
  đường dẫn trượt lăng trụ
  roller slide
  đường dẫn trượt con lăn
  wedge slide
  đường dẫn trượt đuôi én
  đường trượt
  head slide
  đường trượt của ụ
  key slide
  đường trượt than
  giá lắc
  giấy bóng kính
  bàn dao
  bàn dao chữ thập
  máng
  emergency slide
  máng trượt cấp cứu
  grinding wheel slide
  bàn trượt mang bánh mài
  microscope slide
  miếng kính mang vật
  tool carrier slide
  giá mang dao
  wheelhead slide
  bàn trượt mang đá mài
  máng thả
  máng trượt
  emergency slide
  máng trượt cấp cứu
  mặt trượt
  mặt nghiêng, ván trượt

  Giải thích EN: 1. a sloping trough with a flat bottom end; used to transport goods from a high level to a lower level.a sloping trough with a flat bottom end; used to transport goods from a high level to a lower level.2. a piece of a mechanism that move nearly over a surface between guides.a piece of a mechanism that move nearly over a surface between guides..

  Giải thích VN: Máng dốc có đầu dưới phẳng, dùng để đưa hàng hóa từ nơi cao xuống nơi thấp. 2. bộ phận của máy móc chuyển động trên bề mặt được tạo bởi các thanh dẫn.

  phim dương bản
  pittông
  rãnh trượt
  feed slide
  rãnh trượt dẫn tiến
  sự quay trượt
  sự trượt
  collapse slide
  sự trượt lở
  debris slide
  sự trượt lở
  earth slide
  sự trượt đất
  flow slide of road subgrade slope
  sự trượt mái dốc
  rock slide
  sự trượt lở đá
  slide fall
  sự trượt đá
  van cửa
  van điều tiết
  van trượt
  balanced slide valve
  van trượt bảo hiểm
  balanced slide valve
  van trượt cân bằng
  circular slide-valve
  van trượt tròn
  damper slide
  van trượt điều tiết
  expansion slide
  van trượt giãn nở
  flat slide valve
  van trượt dẹt
  flat slide valve
  van trượt phẳng
  governor slide
  van trượt điều tiết
  late admission slide valve
  van trượt nạp muộn (hơi nước)
  late release slide valve
  van trượt xả muộn (hơi nước)
  multiple-way slide valve
  van trượt nhiều ngả
  slide box
  hộp van trượt
  slide carburetor
  bộ chế hòa khí có van trượt (động cơ 2 kỳ)
  slide damper
  van trượt ống khói
  slide shaft
  trục van trượt
  slide valve
  cửa van trượt
  slide valve circle
  vòng (tròn) van trượt
  slide valve liner
  ống van trượt
  slide valve rod
  thanh van trượt
  slide valve spindle
  thân van trượt
  slide valve surface
  mặt bóng của trụ trượt (van trượt)
  smoke slide
  van trượt điều chỉnh khói
  three-port slide
  van trượt hình hộp
  throttle slide
  van trượt điều tiết (bộ chế hòa khí)
  vòng trượt
  ụ trượt
  cutting slide
  ụ trượt khuôn dập
  precision slide
  ụ trượt chính xác
  slide lathe
  máy tiện có ụ trượt

  Kinh tế

  phần kéo ra được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X