• /´mɔnitəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự định phân
  Sự kiểm tra
  Sự kiểm tra định lượng
  Sự ghi thông báo vô tuyến đị 6 n

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điều khiển [sự điều khiển]

  Cơ - Điện tử

  Sự giám sát, sự kiểm tra, sựkiểm chứng

  Y học

  máy theo dõi tình hình bệnh
  sự phát hiện nhiễm chất phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  sự định lượng
  sự giám kiểm
  contamination monitoring
  sự giám kiểm ô nhiễm
  frequency monitoring
  sự giám kiểm tần số
  remote monitoring
  sự giám kiểm từ xa
  sự giám sát
  black-white monitoring
  sự giám sát đen trắng
  fault monitoring
  sự giám sát sai hỏng
  in site monitoring
  sự giám sát tại chỗ
  link monitoring
  sự giám sát liên lạc
  monitoring of the solar wind
  sự giám sát cường độ của mặt trời
  multichannel monitoring
  sự giám sát nhiều kênh
  project monitoring
  sự giám sát dự án
  radar monitoring
  sự giám sát bằng rađa
  radiation monitoring
  sự giám sát bức xạ
  remote monitoring
  sự giám sát từ xa
  sự kiểm tra
  aural monitoring
  sự kiểm tra độ nghe
  automatic monitoring
  sự kiểm tra tự động
  black-white monitoring
  sự kiểm tra đen trắng
  cladding monitoring
  sự kiểm tra lớp bọc
  direct monitoring of the spectrum
  sự kiểm tra trực tiếp phổ
  monitoring and maintenance
  sự kiểm tra và bảo dưỡng
  monitoring of emissions
  sự kiểm tra phát thanh
  quality monitoring
  sự kiểm tra chất lượng
  radiation monitoring
  sự kiểm tra bức xạ
  remote monitoring
  sự kiểm tra từ xa
  space monitoring
  sự kiểm tra không gian
  visual monitoring
  sự kiểm tra bằng mắt
  water quality monitoring
  sự kiểm tra chất lượng nước

  Kinh tế

  giám sát (tiếp thị)
  sự kiểm tra liên tục
  sự giám sát (tiếp thị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X