• /i-'leiə/

  Điện tử & viễn thông

  tầng E
  blanketing type of E layer
  tầng E thuộc loại che khuất
  sporadic E layer
  tầng E rời rạc
  sporadic E layer
  tầng E thất thường

  Kỹ thuật chung

  lớp E

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X