• /spə'rædik/

  Thông dụng

  Cách viết khác sporadical

  Tính từ

  Rời rạc, lác đác
  Thỉnh thoảng, không thường xuyên, xảy ra không đều đặn, lâu lâu một lần
  sporadic showers
  những trận mưa rào không thường xuyên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngẫu nhiên
  sporadic radio source
  nguồn vô tuyến điện ngẫu nhiên
  lác đác
  rải rác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X