• /'leiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đặt, người gài (bẫy)
  Lớp
  a layer of clay
  lớp đất sét
  (địa lý,địa chất) tầng đất, địa tầng
  Cành chiết
  Gà (chim) đẻ trứng
  a good layer
  gà (chim) đẻ mắn
  ( số nhiều) dải lúa bị rạp
  Đầm nuôi trai

  Ngoại động từ

  Sắp từng lớp, sắp từng tầng
  Chiết cành

  Nội động từ

  Ngả, ngả rạp xuống (lúa)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Lớp

  Cơ - Điện tử

  Lớp, tầng, mặt cắt

  Toán & tin

  lớp, tầng
  layer of charge
  (vật lý ) tầng tích điện, mặt phẳng tích điện
  boundary layer
  lớp biên
  contact layer
  tầng tiếp xúc
  double layer
  (vật lý ) tầng kép
  equipotential layer
  tầng đẳng thế
  multiple layer
  (giải tích ) tầng bội
  turbulent buondary layer
  lớp biên rối loạn

  Kỹ thuật chung

  lát
  lớp

  Giải thích VN: Là tập hợp theo chủ đề của dữ liệu không gian được miêu tả và lưu giữ trong CSDL ArcStorm hoặc thư viện bản đồ LIBRARIAN. Mỗi lớp thể hiện một chủ đề (như đất đai, đường giao thông, nguồn nước...). Một cách khái quát, các lớp trong một CSDL hoặc trong môi trường thư viện bản đồ chính là các lớp đối tượng. Xem thêm ArcStorm database (cơ sở dữ liệu Arc Storm) và map library (thư viện bản đồ).

  lớp kẹp
  lớp mỏng
  thin layer chromatography
  phép sắc ký lớp mỏng
  Thin Layer Chromatography (TLC)
  phép sắc ký lớp mỏng
  thin layer fill
  sự đắp thành từng lớp mỏng
  thin layer filling
  sự đắp theo lớp mỏng
  thin-layer filling
  sự chất từng lớp mỏng
  thin-layer loading
  sự chất từng lớp mỏng
  lớp xây
  lớp xen giữa
  lớp, tầng
  hàng xây (gạch)
  bậc
  phiến mỏng
  vỉa

  Kinh tế

  bản mỏng
  sự xếp đặt

  Địa chất

  lớp, tầng, vỉa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X