• /'iːgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) chim đại bàng
  Hình đại bàng (ở huy hiệu, bục giảng kinh, quốc huy Mỹ...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng 10 đô la vàng
  double eagle
  đồng 20 đô la vàng

  Định ngữ

  Như đại bàng, như diều hâu
  eagle nose
  mũi khoằm, mũi diều hâu
  eagle eye
  mắt cú, mắt tinh tường


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aquiline
  noun
  aerie , aquila , bird of jove , crow , eaglet (young eagle). associatedwords: aquiline , ern , erne , eyry , falcon , hawk , raptor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X