• /hɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) diều hâu, chim ưng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) kẻ hiếu chiến, diều hâu ( (nghĩa bóng))
  Kẻ tham tàn
  not to know a hawk from a handsaw
  dốt đặc không biết gì hết

  Nội động từ

  Săn bằng chim ưng
  ( + at) vồ, chụp (như) chim ưng vồ mồi; bắt sâu (chim)

  Ngoại động từ

  Vồ, chụp (mồi)
  Bán (hàng) rong
  (nghĩa bóng) tung (tin), tuyên truyền
  to hawk news about
  tung tin đi khắp nơi
  to hawk gossip about
  truyền tin đồn nhảm khắp nơi

  Danh từ

  Sự đằng hắng
  Tiếng đằng hắng

  Nội động từ

  Đằng hắng

  Ngoại động từ

  ( + up) đằng hắng để làm bật (những cái vướng ở cổ)

  Danh từ

  Cái bàn xoa (của thợ nề)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bàn xoa

  Kinh tế

  bán dạo
  bán hàng rao
  bán rong

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  dove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X