• Xây dựng

    Kiểu kiến trúc tiền Anh

    Giải thích EN: The earliest phase (c. 1180-1250) of English Gothic architecture. Giải thích VN: Thời kỳ đầu của kiến trúc Gothic Anh (từ 1180 đến 1250).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X