• /´gɔθik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Gô-tích
  Theo kiến trúc gôtic
  Theo kiểu chữ gôtic

  Danh từ

  Người Gô-tích
  Tiếng Gô-tích
  Lối kiến trúc gôtic (vòm có đầu nhọn)
  (ngành in) chữ gôtic

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiến trúc Gothic

  Giải thích EN: The predominant Western European architecture of the late 12th to early 16th centuries, characterized by pointed arches, flying buttresses, and large colored windows.

  Giải thích VN: Kiểu kiến trúc chủ đạo ở phía Tây Châu Âu vào thời kỳ cuối thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Chúng được tiêu biểu bởi các cung, vòm, thanh chống tường và các cửa sổ lớn nhiều màu sắc.

  Gothic revival
  kiểu kiến trúc Gothic thời Phục Hưng
  kiểu Gotic
  phong cách gôtic
  gothic architecture
  kiến trúc (phong cách) Gôtic

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X