• Kỹ thuật chung

  công suất điện
  electrical power factor
  hệ số công suất điện
  electrical power factor
  thừa số công suất điện
  năng lượng điện
  điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ giải tỏa điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ tiêu tán điện năng
  electrical power supply
  sự cung cấp điện năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X