• /¸disi´peiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xua tan, sự tiêu tan
  Sự phung phí (tiền của)
  Sự tiêu mòn, sự uổng phí (nghị lực); sự không tập trung (tư tưởng, sự chú ý...)
  Sự chơi bời phóng đãng; cuộc sống phóng đãng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tiêu tán, sự hao tán
  dissipation of energy
  sự hao tán năng lượng


  Kỹ thuật chung

  sự giảm
  dissipation of kinetic energy
  sự giảm động năng
  dissipation of kinetic energy
  sự giảm năng lượng nước rơi
  dissipation of excess pore pressure
  sự giảm áp lực nước lỗ rỗng
  sự hao tán
  sự hấp thụ
  sự phân tán
  sự suy giảm
  sự tiêu hao
  sự tiêu tán
  dissipation (ofenergy)
  sự tiêu tan năng lượng
  dissipation (ofnoise)
  sự tiêu tan tiếng ồn
  heat dissipation
  sự tiêu tán nhiệt
  power dissipation
  sự tiêu tán năng lượng
  thermal dissipation
  sự tiêu tán nhiệt
  tiêu tán
  coefficient (ofdissipation)
  hệ số tiêu tán
  dielectric dissipation factor
  hệ số tiêu tán
  dissipation (ofenergy)
  sự tiêu tan năng lượng
  dissipation (ofnoise)
  sự tiêu tan tiếng ồn
  dissipation coefficient
  hệ số tiêu tán
  dissipation factor
  hệ số tiêu tán
  dissipation function
  hàm tiêu tán
  dissipation line
  đường dây tiêu tán
  dissipation mechanism
  cơ cấu tiêu tán
  dissipation of energy
  tiêu tán năng lượng
  dissipation power
  công suất tiêu tán
  electrical power dissipation units
  bộ tiêu tán điện năng
  electrode dissipation
  tiêu tán ở điện cực
  energy dissipation
  tiêu tán năng lượng
  grid dissipation power
  công suất tiêu tán ở lưới
  heat conduction and dissipation
  suất dẫn và tiêu tán nhiệt
  heat dissipation
  sự tiêu tán nhiệt
  heat dissipation
  tiêu tán nhiệt
  heat of dissipation
  nhiệt tiêu tán
  power dissipation
  công suất tiêu tán
  power dissipation
  mức tiêu tán công suất
  power dissipation
  sự tiêu tán năng lượng
  thermal dissipation
  sự tiêu tán nhiệt
  thermal dissipation
  tiêu tán nhiệt

  Kinh tế

  sự phung phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X