• /i'lektrikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện
  base load (electrical)
  phụ tải (điện) cơ bản
  basic insulation (electrical)
  sự cách điện cơ bản
  CENELEC Agreement for electrical cords and cables (HAP)
  Hiệp định về dây và cáp điện của CENELEC
  collective electrical network
  mạng điện hợp nhóm
  concealed electrical wiring
  dây điện ẩn
  concealed electrical wiring
  dây điện kín
  connected to the electrical network
  được nối với hệ thống điện
  connected to the electrical network
  được nối với lưới điện
  connected to the electrical network
  được nối với mạng điện
  conversion of electrical energy
  biến đổi điện năng
  Danmarks Elektriske Materielkontrol (ElectricalTesting Laboratory, Denmark) (DEMKO)
  Phòng thí nghiệm Đo thử Điện, Đan Mạch
  discharge (electrical~)
  sự phóng điện
  distribution of electrical energy
  phân phối điện năng
  distribution of electrical energy
  sự phân bố điện năng
  double insulation (electrical)
  sự cách điện kép
  EAM (electricalaccounting machine)
  máy kế toán điện
  electrical (insulating) oil
  dầu cách điện
  electrical accessories
  phụ tùng điện
  electrical accessory
  phụ tùng điện
  electrical accident
  sự cố điện
  electrical air filter
  bộ lọc không khí tĩnh điện
  electrical air filter
  phin lọc tĩnh điện
  electrical air filter
  phin tĩnh điện
  electrical and electronic
  điện và điện tử
  Electrical and Electronic Manufacturing Association (EEMA)
  hiệp hội sản xuất thiết bị điện và điện tử
  electrical angle
  góc điện
  electrical appliance
  điện cụ
  electrical appliance
  điện tụ
  electrical appliance
  đồ điện
  electrical appliance
  đồ dùng điện
  electrical appliance
  dụng cụ điện
  electrical appliance
  sự trang bị điện
  electrical axis
  trục điện
  electrical axis of heart
  trục điện tím
  electrical baking
  thiết bị nung điện
  electrical baking
  thiết bị thiêu điện
  electrical balance
  cân điện
  electrical bistability
  tính lưỡng ổn điện
  electrical breakdown
  sự đánh thủng điện
  electrical cable
  cáp điện
  electrical cell
  pin (điện)
  electrical center
  tâm điện
  electrical characteristic
  đặc trưng điện
  electrical charge
  điện lượng
  electrical charge
  điện tích
  electrical circuit
  mạch điện
  electrical clearance
  khe hở điện
  electrical code
  mã điện
  electrical communication
  điện tử viễn thông
  electrical communication
  truyền tín hiệu điện
  electrical compaction
  sự đầm chặt bằng điện
  electrical comparator
  thiết bị so (kiểu) điện
  electrical component
  linh kiện điện
  electrical component
  thành phần điện
  electrical conduction
  dẫn điện
  electrical conduction
  độ dẫn điện
  electrical conduction
  sự dẫn điện
  electrical conductivity
  điện dẫn suất
  electrical conductivity
  độ dẫn điện
  electrical conductivity analyzer
  bộ phân tích độ dẫn điện
  electrical conductor
  dây điện
  electrical conductor
  dây dẫn điện
  electrical conductor
  vật dẫn điện
  electrical conductor seal
  sự hàn kín dây dẫn điện
  electrical connection
  dường nối điện
  electrical connection
  sự nối điện
  electrical connector
  bộ nối điện
  electrical connector
  mối nối điện
  electrical construction
  sự thi công dùng điện
  electrical contact
  công tắc điện
  electrical contact
  tiếp điểm điện
  electrical continuity
  tính liên tục điện
  electrical control
  điều chỉnh bằng điện
  electrical control board
  bảng điều khiển điện
  electrical control board
  bảng kiểm tra điện
  electrical control box
  hộp điện điều khiển
  electrical control gear
  thiết bị điều khiển bằng điện
  electrical control room
  buồng điều khiển điện
  electrical converter
  bộ biến điện
  electrical current
  dòng điện
  electrical danger
  nguy hiểm về điện
  electrical dehydrator
  thiết bị điện tách nước
  electrical diagram
  sơ đồ điện
  electrical discharge
  phóng điện
  electrical discharge machinery
  sự gia công xung điện
  electrical distance
  khoảng cách điện
  electrical distribution
  sự phân phối điện
  electrical distribution station
  trạm phân phối điện
  electrical distribution system
  hệ (thống) phân phối điện
  electrical distribution system
  hệ (thống) phân phối điện năng
  electrical drive
  sự truyền động bằng điện
  electrical effect
  hiệu ứng điện
  electrical efficiency
  hiệu suất điện
  electrical element
  pin (điện)
  electrical energy
  năng lượng điện
  electrical energy
  điện năng
  electrical engineer
  kỹ sư điện
  electrical engineering
  kỹ thuật điện
  electrical engineering
  điện kỹ thuật
  electrical engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật điện
  electrical engineering steel
  thép kĩ thuật điện
  electrical equipment
  dụng cụ điện
  electrical equipment
  thiết bị điện
  electrical equipment manufacturing company
  công ty chế tạo thiết bị điện
  electrical equipment of building
  thiết bị điện trong khu nhà
  electrical equipment protection
  bảo vệ thiết bị điện
  electrical equipment test
  thử nghiệm thiết bị điện
  Electrical Fast Transient (EFT)
  quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện
  electrical fault
  hỏng hóc điện
  electrical fault
  sự cố điện
  electrical field
  điện trường
  electrical field intensity
  cường độ điện trường
  electrical filter
  bộ lọc điện
  electrical firing
  sự nổ mìn điện
  electrical fixtures
  phụ tùng kỹ thuật điện
  electrical fixtures
  thiết bị kỹ thuật điện
  electrical gearshift
  sự đổi số bằng điện
  electrical gearshift
  sự sang số bằng điện
  electrical generator
  máy phát điện
  electrical hazard
  nguy hiểm về điện
  electrical hazard
  mối nguy hiểm của điện
  electrical household appliance
  dụng cụ điện gia đình
  electrical household appliance
  thiết bị điện gia dụng
  electrical hydraulic control system
  hệ thống điểu khiển thủy điện
  electrical impedance
  điện kháng
  electrical impedance
  trở kháng (điện)
  electrical impedance meter
  máy đo điện kháng
  electrical impedance meter
  máy đo trở kháng (điện)
  electrical industry
  công nghiệp điện
  electrical inertia
  quán tính điện
  electrical input
  đầu vào điện
  electrical input
  đầu vào dòng điện
  electrical instability
  tính không ổn định điện
  electrical installation
  sự trang bị điện
  electrical installation
  thiết bị điện
  electrical installation
  trang thiết bị điện
  electrical installation
  việc lắp đặt điện
  electrical installation
  việc thiết trí điện
  electrical installation work
  công việc lắp đặt điện
  electrical installation work
  công việc lắp ráp điện
  electrical installations
  trang bị điện
  electrical insulation
  chất cách điện
  electrical insulation
  sự cách điện
  electrical insulation
  vật liệu cách điện
  electrical insulator
  bầu cách điện
  electrical insulator
  chất cách điện
  electrical insulator
  dụng cụ cách điện
  electrical insulator
  sứ cách điện
  electrical interference
  nhiễu điện
  electrical interference
  giao thoa điện
  electrical key
  khóa điện tử
  electrical lamp
  đèn điện
  electrical leakage
  rò rỉ điện
  electrical length
  độ dài điện
  electrical lift
  thang máy chạy bằng điện
  electrical machine
  máy điện
  electrical measurement
  phép đo điện
  electrical measuring instrument
  dụng cụ đo điện
  electrical measuring instrument
  thiết bị đo điện
  electrical model
  mô hình điện
  electrical motional impedance
  trở kháng điện động
  electrical network
  lưới điện
  electrical network
  mạng điện
  electrical network
  sơ đồ điện
  electrical noise
  nhiễu điện
  electrical noise
  tạp âm điện
  electrical noise
  tạp nhiễu điện
  electrical oscillations
  dao động điện
  electrical oscillator
  bộ dao động điện
  electrical paper
  giấy điện
  electrical plant
  nhà máy điện
  electrical plant
  trạm điện
  electrical porcelain
  đồ sứ cách điện
  electrical potential
  điện thế
  electrical potential energy
  điện thế năng
  electrical power
  công suất điện
  electrical power
  năng lượng điện
  electrical power
  điện năng
  electrical power construction and installation company
  công ty xây dựng và lắp đặt điện
  electrical power dissipation units
  bộ giải tỏa điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ tiêu tán điện năng
  electrical power factor
  hệ số công suất điện
  electrical power factor
  thừa số công suất điện
  electrical power supply
  sự cung cấp điện năng
  electrical power system
  bộ phận tự tiện điện lượng
  electrical properties
  tính chất điện
  electrical properties of ground
  các đặc trưng điện của mặt đất
  electrical prospecting
  sự thăm dò (bằng) điện
  electrical prospecting
  sự thăm dò bằng điện
  electrical quantities
  đại lượng điện
  electrical relay
  rơle điện
  electrical relay
  rơle dòng điện
  electrical resistance
  điện trở
  electrical resistance meter
  dụng cụ đo điện trở
  electrical resistance meter
  máy đo điện trở
  electrical resistance thawer
  bộ xả đá điện trở
  electrical resistance thawer
  dây điện trở để xả đá
  electrical resistivity
  điện trở riêng
  electrical resistivity
  điện trở suất
  electrical resistivity of soil
  điện trở đất
  electrical resistor
  điện trở
  electrical resistor
  phần tử điện trở
  electrical resonator
  bộ cộng hưởng điện
  electrical rolling
  máy lăn đường chạy điện
  electrical rules check
  sự kiểm tra nguyên lý điện
  electrical safely
  sự an toàn điện
  electrical safely
  tính an toàn điện
  electrical sawing
  sự cưa bằng điện
  electrical scanning
  sự quét bằng điện
  electrical screwdriver
  vít thử điện
  electrical shock
  sự va chạm điện
  electrical shock (vs)
  sốc điện
  electrical signal
  tín hiệu điện
  electrical signal
  tín hiệu điện tử
  electrical solderer
  mỏ hàn điện
  electrical speed increaser
  máy tăng tốc bằng điện
  electrical speed increaser
  máy tăng tốc dùng điện
  electrical stability
  độ ổn định điện
  electrical standard
  chuẩn đo lường điện
  electrical steel
  thép kỹ thuật điện
  electrical storage
  bộ lưu trữ điện
  electrical storage
  bộ nhớ điện
  electrical stress
  độ mỏi về điện
  electrical stress
  ứng suất điện
  electrical supply net
  lưới cung cấp điện năng
  electrical supply network
  mạng lưới cấp điện
  electrical supply system
  hệ thống cung cấp điện
  electrical symbol
  ký hiệu điện
  electrical system
  hệ thống điện
  Electrical Testing centre
  trung tâm thí nghiệm điện
  electrical time-keeper station
  đài đồng hồ điện
  electrical time-keeper station
  trạm đồng hồ điện
  Electrical to Optical (E/O)
  điện - Quang
  electrical transmission line
  đường dây điện lực
  electrical transmission line
  đường dây tải điện
  electrical transmission line
  đường truyền điện
  electrical unit
  đơn vị điện
  electrical units assembling
  sự lắp ráp cụm điện
  electrical vector
  vectơ điện
  electrical watt
  watt điện
  electrical weighing system
  hệ thống cân điện
  electrical wiring
  cách mắc điện
  electrical wiring
  sơ đồ mạch điện
  electrical wiring
  sơ đồ đấu điện
  electrical wiring
  sự đi dây điện
  electrical wiring
  sự mắc dây điện
  electrical wiring
  sự nối dây điện
  electrical zero
  điểm không điện
  electrical zero adjuster
  bộ điều chỉnh điểm không điện
  electrical) heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  Electrical, Electronic Electromechanique (partlist) (EEE)
  điện, điện tử và cơ điện (Danh mục từng phần ~)
  electrical-insulating board
  tấm cách điện
  electrical-wiring diagram
  sơ đồ mạch điện
  electrical-wiring diagram
  sơ đồ đấu điện
  Electronics & Electrical Engineering Laboratory (EEEL)
  phòng thí nghiệm kỹ thuật điện và điện tử
  Energy Telecommunications and Electrical association (ENTELEC)
  Hiệp hội Điện và Viễn thông Năng lượng
  flameproof enclosure of electrical apparatus
  vỏ chịu lửa của thiết bị điện
  free electrical motional impedance
  trở kháng chuyển động điện tự do
  generation of electrical energy
  sản xuất điện năng
  horse-power electrical
  công suất điện
  IEE (Instituteof Electrical Engineers)
  viện kỹ sư điện
  IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers)
  viện kỹ sư điện và điện tử
  induction-electrical survey
  khảo sát điện-cảm ứng
  Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
  Học viện Kỹ sư Điện và Điện tử
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  viện kỹ sư điện và điện tử
  Institute of Electrical Engineers (IEE)
  viện kỹ sư điện
  Institution of Electrical Engineers (UK) (IEE)
  Học viện Kỹ sư Điện (Anh)
  insulation (electrical)
  sự cách điện
  international system of electrical
  hệ đơn vị điện quốc tế
  Laboratoire Central des Industries Electriques (CentralLaboratory for Electrical Industries, France) (LCIE)
  Phòng thí nghiệm trung tâm của các công nghiệp điện lực, Pháp)
  linear electrical constants of uniform line
  hằng số điện tuyến tính của đường truyền đều
  linear electrical network
  mạch điện tuyến tính
  linear electrical network
  mạng điện tuyến tính
  linear electrical parameters
  tham số điện tuyến tính
  live (electrical)
  có điện (áp)
  low power (electrical)
  nguồn điện thấp
  National Electrical Code (NEC)
  Bộ luật quốc gia về Điện
  Norwegian Board for Testing and Approval of Electrical Equipment (NEMKO)
  Cơ quan kiểm chuẩn thiết bị điện Na uy
  Optical-to-Electrical (O/E)
  biến đổi quang-điện
  outdoor electrical installation
  thiết bị điện ngoài trời
  Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces ITU Recommendations (G.703/G.704)
  Các khuyến nghị G.703/G704 của ITU về các đặc trưng vật lý/điện của các giao diện số phân cấp
  portable electrical equipment
  thiết bị điện mang xách được
  quadrupole electrical moment
  mômen điện tứ cực
  radial electrical fields
  trường điện xuyên tâm
  reproducing electrical amplitude-frequency response
  đáp tuyến biên-tần điện khi đọc
  resistance (electrical~)
  điện trở
  sheath of electrical cable
  vỏ dây điện
  static electrical machine
  máy điện
  static electrical machine
  máy điện tĩnh
  subscriber busy signal (electrical)
  tín hiệu (điện) của người thuê bao điện thoại bận
  Terminal Electrical Noise (TEN)
  tạp âm điện đầu cuối
  transformation of electrical energy
  biến đổi điện năng
  transmission of electrical energy
  truyền tải điện năng
  Verein Deutscher Elektroingenieure (Societyof German Electrical Engineers) (VDE)
  Hội các nhà kỹ thuật điện Đức
  vertical electrical logging
  sự đo sâu điện thẳng đứng
  vertical electrical logging
  sự thăm dò điện thẳng đứng

  Địa chất

  (thuộc) điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X