• /¸ilek´trɔlisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điện phân; hiện tượng điện phân

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự điện phân

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự điện phân

  Kỹ thuật chung

  điện phân
  electrolysis chamber
  nhà điện phân
  electrolysis chamber
  phòng điện phân
  Faraday's law of electrolysis
  định luật Faraday về điện phân
  Faraday's laws of electrolysis
  các định luật Faraday về điện phân
  medical electrolysis
  điện phân trị liệu
  medical electrolysis
  sự điện phân y học
  water electrolysis
  sự điện phân nước
  phép điện phân
  sự điện phân
  medical electrolysis
  sự điện phân y học
  water electrolysis
  sự điện phân nước

  Địa chất

  điện phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X