• /'medikə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) y học
  medical school
  trường y
  a medical officer
  quân y sĩ
  (thuộc) khoa nội
  this polyclinic has a medical ward and a surgical ward
  bệnh viện đa khoa này có khu nội và khu ngoại

  Danh từ

  (thông tục) học sinh trường y
  (thông tục) sự khám sức khoẻ
  to have a medical
  đi khám sức khoẻ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X