• Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) xử lý dữ liệu tự động, tin học
  electronic data processing machine
  máy xử lý dữ liệu tự động

  Điện

  điện biến dữ liệu

  Kinh tế

  xử lý dữ liệu bằng máy điện tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X