• Điện lạnh

  biến đổi năng lượng điện nhiệt

  Kỹ thuật chung

  đảo năng lượng nhiêt điện

  Giải thích EN: A process in which electrical energy is directly converted into heat energy. Giải thích VN: Quá trình năng lượng điện được trực tiếp biến đổi thành năng lượng nhiệt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X